Over ons

Wie:
Optibrut GmbH
Unieke bundeling van kennis, ervaring en ondernemerschap in de pluimveehouderij door Klaas Knol en Hans Groot Koerkamp.

Wat:
Nieuwe broederij voor de productie van eendagskuikens voor de vleeskuikenhouderij. Met de levering van een Optibrut eendagskuiken willen wij het rendement én werkplezier van de vleeskuikenhouders vergroten.

Waar:
Karl Braunstraße in Klausheide, Nordhorn. Met deze unieke lokatie op Duits grondgebied kunnen we 5-D eendagskuikens leveren aan zowel Duitse alsook Nederlandse vleeskuikenhouders. Grote Duitse gecontracteerde vleeskuikenvermeerderingsbedrijven zorgen daarbij voor de aanvoer van kwalitatief hoogwaardige uniforme broedeieren. Optibrut voegt de daad bij het woord en laat letterlijk zien waar openheid en transparantie voor staan!

Waarom:
Het Optibrut eendagskuiken krijgt na uitkomst direct water en voer in de broederij en levert hierdoor een betere prestatie bij de vleeskuikenhouder met o.a. een aanzienlijk lager antibioticumgebruik. Dit is noodzakelijk voor het behoud van een toekomstgerichte en gezonde vleeskuikenhouderij.
Daarnaast biedt deze vrije broederij ruimte aan de toenemende vraag van ondernemende vleeskuikenhouders die gaan voor eigen keuzes in eendagskuikens, voer en afzet van slachtrijpe kuikens.

Wanneer:
Een realistische planning laat zien dat de broederij in de zomer van 2017 operationeel is.

Belt u ons of bellen wij u voor een afspraak?

Samengevat

O
P
T
I
B
R
U
T

-
-
-
-
-
-
-
-

Optimaal
Productie
Transparant
Interesse
Broederij
Rendement
Uniek
Totaalconcept

Optimale kennis van de pluimveesector
Productie van gezonde vitale eendagskuikens
Transparante productie met oog voor dierwelzijn
Interesse en passie als drijvende krachten
Broederij met hoogwaardige produkten en een gemotiveerd team
Rendement door uitstekende kwaliteit eendagskuikens
Unieke broederij met vele mogelijkheden
Totaal concept met vakkundige begeleiding